Terapia indywidualna

Pracuję z osobami, które przeżywają:

  • kryzysy życiowe i emocjonalne
  • stany lękowe i nerwice
  • zaburzenia odżywiania (bulimia, anoreksja)
  • depresję, stany depresyjne, obniżenie nastroju

Pomagam również osobom, które doświadczają zmian w swoim życiu zawodowym, rodzinnym lub osobistym i potrzebują w tym okresie wsparcia.

Częstotliwość i ilość spotkań

Spotkania z reguły odbywają się raz w tygodniu, ale w razie potrzeby istnieje możliwość zmiany tej częstotliwości.

Ilość spotkań jest ustalana z pacjentem i zależy od indywidualnej sytuacji, potrzeb oraz od postępów w rozwiązywaniu problemu.

Koszt spotkań

Pierwsze spotkanie z pacjentem jest konsultacją, której celem jest rozpoznanie problemu oraz ustalenie najlepszej możliwości współpracy. Konsultacja może być jednorazowa i nie zobowiązuje do kontynuowania terapii.

Koszt konsultacji i spotkania o długości 50 minut wynosi 170 zł.

Metoda pracy

W swojej pracy głównie posługuję się szkołą terapii systemowej.