Terapia rodzinna

Terapię rodzinną prowadzę indywidualnie lub wspólnie z innym psychologiem.

Częstotliwość, ilość oraz koszt spotkań jest ustalana indywidualnie.